Logg inn i nettbanken for å betale regninger og bestille produkter.

Kritisk sykdom

Kritisk Sykdom gir deg en engangsutbetaling dersom du skulle bli alvorlig syk.
Forsikringssummen kan disponeres fritt, og gir deg økonomisk trygghet og handlefrihet i en kritisk sykdomsfase.

Relaterte produkter