Logg inn i nettbanken for å betale regninger og bestille produkter.

Personskade

Gjelder skaden Dødsfallskapital, Uførekapital m/u forskuttering, Kritisk sykdom, Barne- og Ungdomsforsikring, Uførerente eller Operasjonsforsikring tar du kontakt med:

Eika Personforsikring
P.b. 2349 Solli
0201 Oslo

Du kan også ringe 22 87 63 40, alternativt sende epost til personforsikring@eika.no.

Relaterte produkter