Nyheter - Om oss - Vegårshei Sparebank

Hopp til innhold

Nettbank Privat / Bedrift
AvtaleGiro / OCR
Betaling til utlandet
eFaktura
Kort
Kredittkort
Mobil
MobilBank
Nettbank
SMS bank
SMS-varsling
Telebank

Vi setter ned renten 

Som en følge av den siste tids renteendringer, setter Vegårshei Sparebank ned renten fra 19.01.2009. Laveste lånerente blir da 4,85% (gjelder lån i Terra Boligkreditt). 

For flere detaljer rundt rentesatser, se våre prislister.
  
Nettbank Privat / Bedrift