Innhold

Reiseforsikring

Vår reiseforsikring gjelder alle typer reiser i hele verden som varer i inntil 60 dager. Det er ingen krav til overnatting, og barn under 20 år er medforsikret uansett bosted.

  • Gjelder både ferie og jobbreiser.
  • Avbestilling- og ulykkesforsikring er inkludert.
  • Dekker utgifter til lege og sykehus.
  • Reisegods erstattes med inntil 30.000 kroner for enslig og 60.000 kroner for familie.
  • Forsikringstiden kan utvides til å gjelde reiser på inntil ett år. 

Reise Pluss

Reise Pluss er vår beste reiseforsikring. Den inkluderer alt vår ordinære reiseforsikring gjør. I tillegg omfatter den blant annet:

  • ingen egenandel ved skade
  • utvidet avbestillingsdekning
  • høyere erstatningssum ved tap av reisegods, spesielle verdigjenstander og sykkel

 Se tabell for sammenligning:
  
Reise Pluss Reise
Actionfylte aktiviteter

x

Utvidet sum til sykkel 7.500 kroner

x

Utvidet avbestilling til 80.000 for enkeltperson og 160.000 for familie

x

Ingen egenandel ved skade

x

Utvidet sum på spesielle verdigjenstander til 20.000 for enkeltperson og 25.000 for familie per skadetilfelle

x

 

Utvidet reisegods til 60.000 for enkeltperson og 150.000 for familie

x

 

Sykkel inntil 5.000 kroner x x
Ulykkesforsikring x x
Avbestilling inntil 50.000 for enkeltperson og 100.000 for familie per skadetilfelle x x
Spesielle verdigjenstander inntil 15.000 for enkeltperson og 20.000 for familie x x
Reisegods inntil 30.000 enkeltperson og 60.000 for familie x x
Hjemtransport og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykke x x