Innhold
Barneforsikring

Du kan kjøpe vår barne- og ungdomsforsikring fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen er en kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder frem til fylte 26 år.

 • Gjelder også ved studieopphold i utlandet i inntil 36 måneder.
 • Forsikringssummen reguleres årlig etter folketrygdens grunnbeløp.
 • Koster kun 180 kroner måneden.

Forsikringen gir utbetalinger ved:

 • Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
 • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
 • Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
 • Utvalgte alvorlige sykdommer
 • Behov for langvarig pleie/omsorg
 • Dødsfall
 • Arbeidsuførhet
 • Behandlingsutgifter
Dødsfallforsikring

Ønsker du å sikre dine nærmeste økonomisk ved et dødsfall, kan du kjøpe forsikring hos oss. Forsikringen kan du kjøpe fra du er 18 og opp til 70 år, og da gjelder den frem til fylte 80 år. Forsikringssummen utbetales skattefritt som et engangsbeløp, og kan disponeres etter eget ønske. Minste forsikringssum er 100.000 kroner.

 • Gir økonomisk handlefrihet til de etterlatte.
 • Utbetales til nærmeste etterlatte, eller annen person spesifisert i avtalen.
Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom gir deg økonomisk trygghet. Forsikringssummen utbetales skattefritt som et engangsbeløp. Du kan kjøpe forsikringen fra fylte 18 år og opp til 60 år. Den gjelder frem til fylte 67 år.

 • Gir økonomisk trygghet ved å forhindre inntektstap i en vanskelig periode.
 • Forsikringssummen utbetales skattefritt.
 • Pengene kan disponeres etter eget ønske. 

Sykdommer som dekkes av forsikringen:

 • Hjerteinfarkt
 • Bypassopererte tilfeller av koronarsklerose
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjoner
 • Hjernesvulst
 • Alvorlig brannskade
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tap av taleevne
Uføreforsikring: Uførekapital

Ønsker du en forsikring som sikrer deg økonomisk hvis skulle du bli varig arbeidsufør, kan du kjøpe uførekapital hos oss. Denne forsikringen utbetales tidligst to år etter at arbeidsuførheten inntrådte med minimum 50 prosent, og er erklært varig. Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 og opp til 50 år. Den gjelder frem til fylte 60 år.

 • Gir økonomisk trygghet i en allerede vanskelig tid.
 • Utbetales som et skattefritt engangsbeløp.
 • Forsikringsbeløpet kan disponeres etter eget ønske.
Uføreforsikring: Uførekapital med forskuttering

Denne forsikringen gir månedlig utbetaling hvis du skulle bli midlertidig eller varig arbeidsufør. Utbetalingen skjer hvis du blir sykmeldt 50 prosent eller mer, sammenhengende i ett år. Du kan kjøpe forsikringen fra fylte 18 år og opp til 50 år. Den gjelder frem til fylte 60 år.

 • Forsikringssummen utbetales skattefritt, og kan disponeres etter eget ønske.
 • Gir økonomisk trygghet i en allerede vanskelig tid.
Uføreforsikring: 4 års uførerente

4 års uførerente gir en månedlig utbetaling ved minimum 50 prosent arbeidsuførhet. Erstatningen skattlegges med 5,4 prosent. Du kan kjøpe forsikringen fra fylte 18 år og opp til 50 år. Den gjelder frem til fylte 60 år.

 • Månedlig utbetaling i 4 år som en kompensasjon for inntektstap.
 • Forsikringssummen kan disponeres fritt etter eget ønske.
 • Velg om du vil at utbetalingene skal starte etter 3 eller 12 måneder.

Hva skjer om du plutselig ikke kan ta delen din av utgiftene?

Uføreforsikringer er en av våre kjærlighetsforsikringer. Du kjøper den fordi du er glad i noen, og vil sikre at livet går videre dersom du blir ufør. Kjærlighetsforsikring – for deg og de du er glad i. 

Beskytt deg og flokken din

Er familien din godt nok sikret for fremtiden? Se hvilke forsikringer du bør ha.

5 grunner til at uføreforsikring er viktig

Dette er hvorfor du bør kjøpe uføreforsikring.

– En trøst i alt det vanskelige

Da Roger og Janniche Karlsrud ble foreldre, nølte de ikke med å skaffe seg barneforsikring. Heldigvis.

Om det verst tenkelige skulle skje

Derfor valgte Einar Bøysen og hans samboer å kjøpe dødsfallforsikring.