Logg inn i nettbanken for å betale regninger og bestille produkter.

Pensjonssparing

Pensjonen fra folketrygden og arbeidsgiver tilsvarer 40 – 70 % av inntekten du har idag. Det kan være lurt å øke pensjonen ved å starte månedlig sparing så tidlig som mulig. Da kan du få den samme kjøpekraften som du har i dag når du blir pensjonist. Hvordan du opptjener alderspensjon er avhengig av når du er født.