Om Terra Markets - Aksjer - Sparing og Investering - Vegårshei Sparebank

Hopp til innhold

Nettbank Privat / Bedrift
AvtaleGiro / OCR
Betaling til utlandet
eFaktura
Kort
Kredittkort
Mobil
MobilBank
Nettbank
SMS bank
SMS-varsling
Telebank

Om Terra Markets 

Terra Markets er et fondsmeglerforetak med virksomhet innen:  

Terra Markets AS er et fullservice verdipapirforetak med 75 ansatte , og er en del av finanskonsernet Terra-Gruppen AS.

Selskapet har hovedkontor i Oslo og filial i Vilnius i Litauen, og er medlem av børsene i Oslo og Stockholm. Terra Markets tilbyr makroanalyse og selskapsanalyse innen alle vesentlige sektorer i Norge, og følger 150 selskaper på Oslo Børs.

Selskapet har om lag 6 000 meglingskunder fra hele Norge, og har en solid kapitaldekning på 22,3 %. Terra Markets har som målsetning å vokse videre igjennom produktutvikling og kompetanseoppbygning innen sparing ,- og plasseringsområdet.  

Terra Markets tilbyr et bred utvalg av tjenester innenfor:

Les mer i Terra- gruppens årsrapport 2009

Kontaktinformasjon 

Terra Markets AS
Parkveien 61 (inngang fra Cort Adlers gate)
Tel.: +47   21 00 29 00
Fax.:  +47 21 00 29 01
post@terramarkets.no

Her finner du oss

Postadresse
Terra Markets AS
Postboks 2349 Solli
0201OSLO

Fakturaadresse
Terra-Gruppen AS v/regnskap
Postboks 2349 Solli
0201 OSLO

VILNIUS
Terra Markets
A. Tumeno Street 4
corpus B (9th floor)
Vilnius
LT-01109
LITHUANIA
Tel.: +370 5 246 1967
Fax.: +370 5 279 4150
E-mail: ab@analyse.lt 


Banker som kan handle på vår konsesjon
En oversikt over Terra Markets AS sine tilknyttede agenter finnes i Finanstilsynets register.