Innhold

Vegårshei Sparebank ble stiftet i 1904, og har vært en god lokalbank for Vegårshei og området rundt i over hundre år.