Grunnfondet var på kr.2.075,- innbetalt av 35 grunnfondsinnskytere.

Grunnfondsinnskyterne hadde møte 20. januar 1904 og valgte følgene 8 forstandere: P.K. Felle, Håvard O. Mjåvatten, Jørgen Kvisli, Knut Eikås, Tjøstel L. Espeland, Olav O. Vaaje, Tallak Bjorvatten og Torjus Værland.

I tillegg til Grunnfondet hadde Vegårshei Kommune garantert for kr. 10.000,-, og valgte av den grunn følgende 8 forstandere: Peder T. Vaaje, Gunnar Grasåsen, Anders Harekjær, Halvor T. Moe, Ole Leiulvstad, Tjøstel Aas, Harbo Colbjørnsen og Anders Holen. Grunnfondet ble tilbakebetalt i 1926 med kr. 4.500,-.

Kommunegarantien falt også bort i 1926, og dette medførte at innskyterne nå valgte alle forstanderskapets medlemmer. Etter endring av Lov om Sparebanker i 1961 og endring av bankens vedtekter i 1962 ble en fjerdedel av forstanderskapet valgt av kommunen. Senere endringer har ført til at sammensetningen av forstanderskapet har blitt endret flere ganger.

11. april 1904 hadde styret sitt første møte i Almuestua på Moland. Til formann ble valgt lensmann T. Myre, og til nestformann Peder T. Vaaje.

Formannen ble pålagt å anskaffe for bankens regning: 300 stk. sparebankbøker i størrelse og utstyr som de som benyttes i Tvedestrand Sparebank. 500 stk. blanketter for 3 måneders vekselobligasjoner i form som de som benyttes i Tvedestrand Sparebank. 100 garantisedler som Tvedestrand Sparebank. 1 jernskap, 2 forhandlingsprotokoller.

På styremøte 17. juni 1904 ble håvard Mjåvatten ansatt som kasserer med lønn 150,-pr.år. banken var åpen for ekspedisjon 1 dag i uken, nemlig lørdag.

Første ekspedisjonsdag var 5. november 1904, og det ble satt inn på konto i banken kr. 300,25. første innskyter var Anders jensen Myre.

Første utlån var en vekselobligasjon på 300,-, utbetalt 12. november 1904. En kan dermed si at banken var kommer godt i gang.