Bankens organer - Om oss - Vegårshei Sparebank

Hopp til innhold

Nettbank Privat / Bedrift
AvtaleGiro / OCR
Betaling til utlandet
eFaktura
Kort
Kredittkort
Mobil
MobilBank
Nettbank
SMS bank
SMS-varsling
Telebank

Bankens organer 

  

Vegårshei Sparebank drives i henhold til og med hjemmel i Lov om Sparebanker. Bankens organisatoriske oppbygging er i stor grad regulert av denne loven.

Forstanderskap
Banken har et forstanderskap bestående av 16 medlemmer, hvorav 12 er valgt blant innskyterne, 2 er valgt av kommunen og 2 er valgt av og blant de ansatte. Forstanderskapets leder er Halvor Mo
 
Styret
Styret har fem medlemmer. Leder er Lars Espeland og nestleder er Kari Mo Thygesen. For øvrig består styret av Marit Hauge Torp og Nils Mo. Banksjef Øyvind Tveide møter fast i styremøtene. En av de ansatte møter som observatør.

Banksjef
Øyvind Tveide er banksjef.

Kontrollkomité
Banken har også en kontrollkomité bestående av tre medlemmer. Leder er Olav Bjørnstad, og øvrige medlemmer er Åse Selaasdal og Inger Vegerstøl.
 
Revisor
Fra 2008 benytter banken Noraudit i Mandal som bankens revisor.
Nettbank Privat / Bedrift