Adresseendring - Om oss

Hopp til innhold

Nettbank Privat / Bedrift
AvtaleGiro / OCR
Betaling til utlandet
eFaktura
Kort
Kredittkort
Mobil
MobilBank
Nettbank
SMS bank
SMS-varsling
Telebank

Adresseendring 

Fra november 2009 blir bankens adresseregister for privatkunder oppdatert direkte fra Folkeregisteret. 

Det medfører at du heretter kun skal melde adresseendring i Folkeregisteret for at banken skal ha din korrekte adresse. Til Folkeregistret kan du melde både Bostedsadresse og Postadresse.  Begge disse adressene vil bli hentet inn i våre registere.

Elektronisk adresseendring via Altinn

Mer info om adresseendring, herunder papirskjema, finner du på
Skatteetatens hjemmesider.