Innhold
Boliglån

Boliglån er et lån med sikkerhet i bolig eller fast eiendom. Det nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale, enten med fast- eller flytende rente. 

 • Fastrente gir størst forutsigbarhet. Da inngår du en bindende avtale om en fast rente for tre, fem eller ti år, og betaler en fast sum på boliglånet ditt – uavhengig av økonomiske svingninger i markedet.
 • Ved flytende rente, endrer renten seg i takt med svingninger i markedet. Det gjør at renteutgiftene på boliglånet vil variere. Dersom din personlige økonomi tåler svingninger i boliglånsrenten, vil valg av flytende rente som regel være mest lønnsomt.
Ungdomslån

Kjøp av din første bolig er blant de viktigste investeringene du gjør i livet. Med Ungdomslån kan du låne opp til 85 % av kjøpesummen til vår laveste rente. Kravet til egenkapital er dermed lavere enn ved ordinært boliglån.

 • Ungdomslån er for deg som er i alderen 18 – 33 år.
 • Er dere to som låner, er det alderen på den yngste som gjelder.
 • Du får bankens beste rente.
 • Du kan refinansiere så mange ganger du vil, med samme gode betingelser, inntil fylte 34 år.
Rammelån

Et rammelån blir ofte også kalt for fleksilån eller boligkreditt. Denne løsningen gjør at du selv velger når du vil øke eller betale ned på lånet. For å kunne få et fleksilån, må du ha sikkerhet innenfor en fast prosent av boligens verdi, god økonomi og ingen betalingsanmerkninger.  Du står fritt til å bruke pengene innenfor lånerammen til det du vil, for eksempel til oppussing eller kjøp av bil.

 • Ingen renter for ubenyttet kreditt.
 • Gir stor handlefrihet.
 • Så lenge du er innenfor innvilget låneramme, bestemmer du selv når du vil betale avdrag. Men som hovedregel vil vi anbefale faste avdrag hver måned. 
Refinansiering
Trenger du en ny start for å få orden på din økonomi? Vi refinansierer hele eller deler av dine forbrukslån, kredittkortgjeld og annen misligholdt gjeld. Sammen med deg vil vi forsøke å finne gode og helhetlige løsninger hvor en refinansiering kan bidra til en ny og forbedret økonomisk situasjon.
 • Individuelle samtaler og analyser identifiserer ulike løsningsalternativer
 • Lån må sikres med pant i bolig eller annen fast eiendom
 • Belåningsgrad vurderes ut ifra boligens verdi og omsettelighet
Mellomfinansiering

Mellomfinansiering er for deg som både skal kjøpe og selge bolig. Denne løsningen gjør at du kan kjøpe ny bolig, før du selger den du bor i. Du får et kortsiktig lån som gjør at du kan overta ny bolig før du har mottatt oppgjør for salget av den gamle. Du låner hele beløpet til den nye boligen frem til du får solgt den gamle.

Ved mellomfinansiering må banken vite verdien på boligen du skal selge. Det er derfor lurt å ha startet salgsprosessen eller å ha fått en verdivurdering. Kontakt banken før du legger inn bud på ny bolig.

 • Kan innvilges for en periode på inntil seks måneder.
 • Lånet er avdragsfritt.
Finansieringsbevis

Et finansieringsbevis er et lånebevis som bekrefter hvor mye du kan få låne til boligkjøp. Dermed kan du legge inn bud på bolig uten forbehold om finansiering. Dokumentet gir opplysning om maksimal lånesum og bekrefter at du har finansieringen i orden.

 • Du vet eksakt hvor mye du kan kjøpe bolig for.
 • Du kan legge inn bud raskt når du finner en bolig du vil kjøpe, noe som er en stor fordel i situasjoner med flere budgivere.
Byggelån

Når du skal bygge hus, kan du ta opp byggelån for å betale løpende utgifter i byggeprosessen. Lånet etableres som en kredittramme, og disponeres etter nærmere avtale med banken.

 • Når huset er ferdigstilt, og ferdigattest foreligger, blir byggelånet gjort om til et boliglån.
 • Renten beregnes ut fra lånebeløpet som er benyttet.

Lånekalkulator

Se hvor mye lån du kan få, og hvor mye lånet vil koste.

Søk om boliglån

Lånet du trenger for å realisere din boligdrøm. Lånet tar sikkerhet i bolig eller fast eiendom.

Søk om finanseringsbevis

Beviset på at du kan delta i budrunden uten forbehold om finansiering.

Søk om refinansiering

Samle både boliglån og andre lån når du refinansierer.

Flytt boliglånet ditt 

Du kan enkelt flytte boliglånet ditt fra en annen bank til oss.

Tips fra megleren

 

Kjøp og salg av bolig er noe av det viktigste du gjør i livet. Vi vil gjerne bidra til at opplevelsen blir litt enklere og smidigere.

P-rom, gjenboere og BRA?

Finn fram i bokstavjungelen med vår lille ordbok.