Innhold

Bilforsikring

Alle biler som skal kjøre på norske veier, må være forsikret. Du kan velge mellom lovpålagt ansvarsforsikring, delkasko, kasko, eller vårt beste alternativ Bil Pluss. Høyere egenandel ved skade gir lavere pris på forsikringen.

  • 50 prosent startbonus for førstegangseier av bil
  • Redusert eller ingen egenandel og ikke bonustap ved påkjørsel av dyr
  • Ungdom som kjører skadefritt i 5 år, får tilbakebetalt 5.000 kroner
 
      

Dette dekkes av forsikringen

Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Bil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Redusert egenandel v/kaskoskade

x

Utvidet maskinskade

x

Leiebil i hele reparasjonsperioden

x

Feilfylling

x

Nøkkelforsikring

x

Ekstrautstyr

x

Maskinskade

x

x

Leiebil i 10 dager (valgfritt på kaskoforsikring)

x

x

Bagasje

x

x

Skade på kjøretøy

x

x

Redning/veihjelp

x

x

x

Glasskade

x

x

x

Tyveri

x

x

x

Brann

x

x

x

Ulykke*

x

x

x

x

Rettshjelp

x

x

x

x

Ansvar

x

x

x

x

*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene.      

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer – vi er her for å hjelpe deg!      

Tilhengerforsikring

Eier du tilhenger, båthenger eller hestehenger kan disse forsikres hos oss. Du kan velge mellom brann- og tyveriforsikring eller kasko, avhengig av hvilken dekning du vil ha. Ansvarsforsikring blir dekket av det kjøretøyet som hengeren er koblet til.

  • Høyere egenandel ved skade, gir lavere pris på forsikring av tilhenger.