Innhold

AvtaleGiro

AvtaleGiro er automatisk betaling av faste regninger. Du slipper å fylle ut konto- og KID-nummer, og regningene blir alltid betalt på forfallsdato, forutsatt at det er dekning på kontoen din.

  • Pålitelig innbetaling av faste regninger.
  • Hver AvtaleGiro er synlig i betalingsoversikten din minst sju dager før forfall.
  • Du kan selv endre forfallsdato, beløp og belastningskonto, i tillegg til at du kan stoppe betalingen.
  • Kan kombineres med eFaktura.
Hvordan opprette en AvtaleGiro

Tilbud i nettbanken:
Du vil automatisk bli spurt om du ønsker AvtaleGiro når du betaler en regning i Nettbank til en mottaker som tilbyr dette. Du kan da opprette avtalen der og da, og litt avhengig av hyppighet vil neste betaling gå automatisk som AvtaleGiro. Dette vil du få varsel om minimum 7 dager i forkant, enten via kontoutskriften (måneden før forfall) eller direkte fra betalingsmottaker.

På bedriftens nettside:
Flere av bedriftene som tilbyr betaling med AvtaleGiro har tilrettelagt for at du skal kunne opprette AvtaleGiro på deres egne nettsider. Gå inn på nettsiden, finn frem til AvtaleGiro og opprett avtale med BankID. Tilbud i posten

Du kan oppleve at bedrifter du betaler regninger til, sender deg tilbud om AvtaleGiro i posten. Fyll ut svarkupongen og send den i retur. Denne svarkupongen kan sendes til bedriften eller banken for registrering.

I banken:
Du har selvsagt også mulighet til å inngå AvtaleGiro avtaler i banken. Du kan ta med deg tilbudene du har fått i posten, og banken har også en oversikt over de potensielle mottakerne du har betalt til som tilbyr tjenesten og kan hjelpe deg med avtaleinngåelse i banken.Du har selvsagt også mulighet til å inngå AvtaleGiro avtaler i banken. Du kan ta med deg tilbudene du har fått i posten, og banken har også en oversikt over de potensielle mottakerne du har betalt til som tilbyr tjenesten og kan hjelpe deg med avtaleinngåelse i banken.